Fyrar i akvarell

OM PROJEKTET

Under hösten 2011 färdigställde Rolf Allan Håkanson, scenograf och grafisk formgivare åt Galenskaparna och After Shave sitt bokprojekt Fyrar i akvarell – möten med fyrar i all världens hörn. Ett praktverk med 48 akvareller av fyrar som Rolf Allan träffat på under sina resor över hav när och fjärran – såväl som i Göteborgs skärgård som på andra sidan jordklotet – kompletterade med kartor, faktarutor och betraktelser. Tillsammans med flera andra korrekturläste jag Rolf Allans kåserier och rättade stavfel, grammatiska felaktigheter och kom med goda råd kring texterna. Så här beskriver Rolf Allan själv sin bok: ”Det här är en bok med fyrar. Avporträtterade under många år. Det är fyrmöten från spridda ’hörn’ av klotet. Nästan alla världs­­delar och oceaner är representerade. De flesta är dock från våra närmaste kustlandskap.”

 

Uppdragsgivare

Rolf Allan

Projektperiod

September 2011

KOMPETENSER
Text