Drengaland

OM PROJEKTET

2015 fyller den normkritiska manskören Hellmans Drengar 20 år och jag har formgivit och redigerat deras jubileumsbok Drengaland. Boken är i liggande A4-format och har 152 sidor. Eftersom kören inte har någon grafisk profil blev det en spännande utmaning att skapa en helt ny form. Tidigt i processen identifierade vi att boken skulle vara stilren men personlig, och utifrån det föddes idéer om collage-sidor (med bilder ur drengarnas privata fotoalbum) och små dynamiska bildtexter och noteringar satta i ett handskrivet typsnitt. I uppdraget ingick även korrläsning, sidplanering, bildbehandling och generella idéer om innehåll och upplägg. Allt arbete har skett i nära samarbete med bokens redaktör Johan Lindhardt. Boken släpps den 1 december 2014 och kommer att finnas till försäljning vid alla konserter med Hellmans Drengar.

Kund

Hellmans Drengar

Projektperiod

Juni–oktober 2014

Projektgrupp

Johan Lindhardt m.fl.

Upplaga

1 500 ex.

Tryckeri

CO-print

KOMPETENSER
Best of, Grafisk form